Loading...

Shipping & returns

February 28, 2020
Shipping & returns

Илгээх процесс

Бид бүх бүтээгдэхүүнээ Монгол шуудан ХК тай хамтран дотоод болон гадаадын 17 улсад илгээгээд байна.

Бүх бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн гарт амжилттай саадгүй хүрсэн бөгөөд хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн шаардлагыг хангаад байна.

Шуудангийн хаяг:

Natural leather llc Post office 46 Post box 42, Ulaanbaatar Mongolia

976 94119359

Бүтээгдэхүүн буцаах процесс

Гадаад улсаас та доорх имэйлээр харьцаж мэдээлэл авна.

e-mail: info@khur.mn

BACK TO TOP