Loading...

Warranty

February 28, 2020
Warranty

Баталгаат хугацаа засвар үйлчилгээ

2020 оноос бид шинэ технологи нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор Бид бүтээгдэхүүндээ 3 жилийн баталгааг олгож эхлээд байна. Үйлчлүүлэгч та төлбөр хийсэн баримтаа өөртөө авч ирнэ. Бид засвар үйлчилгээг гэмтлийн зэргээс хамааран ажлын 3-5 хоногт засварлан өгнө.

Бид зөвхөн өөрийн бүтээгдэхүүндээ засвар үйлчилгээг өгдөг.

BACK TO TOP